Отдалечено местоположение, хармония с природата и иновативна харизма – такава модерна архитектура трябва да характеризира съоръжения, ориентирани към бъдещето, като например обсерватория. Поне оставаме с това впечатление на завладяваща сграда с тази функция, намираща се в Авейро, Португалия. Със сигурност има емблематичен характер и може да послужи като вдъхновение за много съвременни къщи.

Хармонията с околната среда е много важна за съвременната архитектура

Поглед от разстояние към съвременната архитектура

Модерна архитектура в отдалечен град

Обсерваторията се издига над лабиринт от различни канали, солени блата и малки острови. Всички те съставляват пейзажа на лагуната. Сградата служи и като входно съоръжение за посетители на природния парк, което показва биоразнообразието на устието на река Вуга.

Прозорците показват модерни форми и предлагат красива гледка към околностите!

Модерна архитектура на стъклена фасада

Вътрешно разпределение на сградата

Вътре модерната архитектура разполага с лекционна зала, от която се открива гледка към околностите. Те могат да се разглеждат през големи и дълбоки прозорци, което прави насладата от гледането на околния пейзаж особено интензивна. Можете да се любувате на растенията, растящи на дигите и най -малките движения в небето. Обсерваторията е създадена от бивш занаятчия, чиято работа е и корабостроителницата в Авейро. Двама местни дърводелци довършиха дървените части за кофража. Металните части са дело на брави от ВМС.

Дървените части и други елементи са изработени от местни занаятчии

промишлена фасада модерна архитектура

Ние разпознаваме съвременните, конструктивни форми на привързаност към природата и дома в тази модерна сграда. Те имат много положителен ефект и са в типичен португалски стил. Както можем да видим, съвременната архитектура е чудесно пригодена да представлява супер традиционни ценности. Също така естествено успява да ги интегрира в съвременните научни концепции. Така че подобна концепция на сградата трябва да се разглежда като завладяваща визия за бъдещето!

В рамките на този пейзаж съвременната архитектура изглежда като остров на стабилност

модерна архитектура на голямото езеро

Цветовете на пейзажа са избрани за дизайна на фасадата

модерна архитектура край водата

Отблизо можем да видим разнообразието на интегрираните компоненти

фасадно поле на модерна архитектура

Различните части на интериора работят заедно, за да постигнат прекрасен визуален баланс

модерна архитектура със страхотно стъкло

Съвременната лекционна зала позволява особено интензивно наблюдение на природата

модерна архитектура страхотна читалня

Структурата на залата я прави подходяща за интерактивни дейности

красиви стълби модерна архитектура

В съвременните къщи тяхната функция може да се види и на фасадата

красиви полета модерна архитектура