съвременно изкуство архитектура сграда изкуство развъждане облаци небостъргач

Съвременното изкуство и архитектура – безпогрешната работа Breeding Clouds Skyscraper

Работата на Давиде Колуци от Италия е идеалният повод да представим отново едно поразително произведение на съвременното изкуство и архитектура.

Задният фон

Фонът на съвременната архитектура сега е много по -различен от миналите епохи, познати ни.

Изискванията за издръжливост са много по -високи. Има ужасни научни прогнози, че озоновият слой става все по-тънък и по-тънък. Последиците биха били фатални за много хора, ако този процес не бъде спрян.

Устойчива, футуристична архитектура

съвременно изкуство архитектура процес на кондензация на пустинна вода

Контролирайте климата

Всичко, което трябва да направим през следващите няколко години, десетилетия и векове, трябва да бъде насочено към контролиране на климата. Бъдещите сгради също трябва да се разглеждат от тази гледна точка. Ето как архитектът мисли за това в нашия случай.

Той интегрира едно от многото научни изобретения, които са за него, по отношение на по-благоприятните климатични условия. Можете да контролирате валежите в някои региони и да накарате облаците да валят в други, дори ако те естествено не съвпадат.

Тук сме разгледали само много малко новини от тази област.

Имитирайте природата

архитектура за съвременно изкуство davide coluzzi italy project

Как това се отразява в архитектурата?

Съвременната архитектура също роди идеята за създаване на ефективни екологични системи от високи сгради. Небостъргачът за развъдни облаци е един вид генератор на дъжд. Долната част се състои от инициатори. Тяхната роля е да събират праховите частици от земята и да ги електрифицират. Отрицателно заредените частици са склонни да се движат нагоре през топлия въздух. Всяка сграда има способността да ги събира в огромна камера. Там те се привеждат в постоянно движение. По този начин обикновено стартирате процесите на кондензация. Това ще осигури правилното ниво на влажност. Големите валежи в рамките на малка квадратна площ също е много вероятно да променят напълно начина, по който се грижат растенията. Това може да означава, че това би създало малки оазиси в различни части на света.

Захранването от тази футуристична сграда е напълно автономно. Използва се кинетичната енергия на самата вода.Слънчевата енергия, натрупана по краищата на сградата, също се използва ефективно за стартиране на процесите в кондензационната камера.

Смятате ли, че подобен проект е утопичен или смятате, че наистина може да се използва?

Вижте и други футуристични проекти!

Нулеви емисии на горивни газове

съвременно изкуство архитектура летящи автомобили слънчева енергия

Архитектурата на бъдещето

съвременно изкуство архитектура естествени форми стъкло

Страхотни небостъргачи

съвременна архитектура екосистемни тераси

Буйна растителност и слънчеви панели

съвременно изкуство архитектура слънчеви панели зелена растителност

Бъдещето трябва да е по-зелено

съвременно изкуство архитектура тераси подове зелено

Архитектура като от друга планета

съвременна художествена архитектура, екологична

Еко кули с органична форма

вертикални паркове за архитектура на съвременното изкуство

Най -доброто градско усещане като в джунглата

съвременни изкуства архитектура пчелна пита кули

Плаващо, автономно селище

съвременно изкуство архитектура плаващ еко град

Възобновяеми енергии и неограничена мобилност

съвременно изкуство плаващи градове вятърна енергия устойчива