Mizoram is een van die plaatsen waar je gewoon kunt stoppen en het prachtige, weelderige groen kunt ruiken, de met mist bedekte heuvels in de verte, de zoetgeurende bloemenuitzichten. Mizoram, gelegen op de noordoostelijke heuvels, is een van de zeven zusterstaten waar men de hemel op aarde kan ervaren. Het mizorami-woord voor festival, dat voornamelijk bestaat uit een stambevolking, is kut. Er zijn drie kuts die worden gehouden in Mizoram-Chapchar Kut, Mim Kut en de Pawl kut. Alle drie de festivals zijn uitsluitend gewijd aan landbouwactiviteiten. De festivals worden gevierd om de komst van de lente te markeren met extravagante feesten en ingewikkelde traditionele dansen.

Mizoram-festivals en -cultuur met foto’s:

Laten we eens kijken naar de beste mizoram-festivals en -cultuur.

1. Chapchar Kut:

mizoram festivals

Dit is aanzienlijk het oudste festival in Mizoram. Op dit festival kappen boeren bamboebossen om plaats te maken voor seizoenslandbouw. Dit is het seizoen waarin de boeren wachten tot de bamboehopen drogen of verbranden. En dit proces wordt Chapchar genoemd. Terwijl Kut festival betekent, formuleert zowel het regime van het drogen van de hopen als een festival om de komst van de lente te vieren de ware betekenis van chapchar kut.

Mensen dragen traditionele kleding en hoeden gemaakt van kralen en papegaaienveren. Op dit festival dragen ze geen schoenen. Er wordt een traditionele bamboedans uitgevoerd waarbij de vrouwen extravagant dansen terwijl ze de traditionele kleding die ze maken versieren terwijl de mannen op de grond zitten en elkaar slaan met bamboe terwijl ze traditionele liederen zingen.

Chapchar Kut wordt gevierd in alle Mizo-dorpen en is een zeer belangrijke culturele traditie in de samenleving. In de loop der jaren hebben de mensen van verschillende dorpen hun eigen unieke manier ontwikkeld om het festival te vieren en geen twee vieringen zijn hetzelfde, waardoor het op zijn eigen manier divers is..

Chapchar Kut is tegenwoordig de meest populaire feestdag in de staat en wordt gehouden in de maanden maart.

2. Mim Kut:

Mim kut is een jaarlijks festival, net als chapchar kut. Meer dan een festival is het een levendig en kleurrijk cultureel feest dat met veel anticipatie en extravagantie wordt gevierd, plezier is een kleine factor in vergelijking met al het dansen en zingen dat vier tot vijf dagen duurt. Mim Kut is eigenlijk een Maïsfestival. Hoewel elk festival in India extravagant en flitsend is, zijn mizo-festivals niet alleen uniek, maar ook eenvoudig en divers, dus de rijke cultuur.

De traditie van het betuigen van hun respect aan de doden wordt uitgevoerd volgens reeds vastgestelde gebruiken die al eeuwen geleden worden gebruikt. Het festival wordt door de hele staat Mizoram met veel enthousiasme gevierd. Tijdens de Mim Kut-viering wordt aangenomen dat de overleden voorouders de huizen van hun kinderen en familieleden bezoeken, en er worden speciale offers voor hen gebracht. Deze aanbiedingen omvatten verse groenten, maïs, brood en kettingen. Vaak worden kleding ook opgedragen in hun herinneringen.

Over het algemeen is de eerste dag van het festival gewijd aan het ritueel van het brengen van offers voor de doden. De tweede dag bestaat voornamelijk uit leuke en stoute spelletjes en dansen en zingen. Er is een traditie volgens welke op de tweede dag maaltijden worden bereid met brood en mensen een stevige maaltijd nemen van broodproducten.

Het festival van Mim kut wordt gevierd in de maanden augustus-september, net na de succesvolle voltooiing van de maïsoogst. Monsters van de oogst van het voorgaande jaar zijn gewijd aan de overleden zielen van de gemeenschap.

3. Pawl Kut:

Net als beide andere kuts is dit festival ook om de grote oogst van stro te vieren. Pawl, wat betekent dat stro wordt geoogst in december na de mim kut. Dit strofestival wordt beschouwd als een soort dankfeest omdat het drie maanden na de mim kut wordt gevierd. Rijstbier wordt tijdens dit festival voornamelijk genuttigd met veel vrolijkheid onder de mensen. Verschillende dorpen hebben verschillende manieren om dit geweldige festival te vieren.

Er is nog een ander festival dat bekend staat als de

4. Thalfavang Kut:

Gevierd in de maanden november is dit ook een feest rond de oogst. Dit markeert het begin van de oogst. Verschillende gemeenschappen en stammen verzamelen zich rond en werpen hun collecties in de vorm van een feest terwijl ze vrolijk de tijd doorbrengen. Culturele activiteiten worden belicht in de vorm van traditionele spelen en meezingen of dans en muziek.